ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਪਚਾਰ

ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਪਚਾਰ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਪਚਾਰ

ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਣ ਦੇ ਪੰਜੇ ਉਪਚਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਉਪਚਾਰ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਚੱਟਣ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਚੱਟਣ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੋ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾ ਚੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos