ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧੁਨੀ ਹਨ


ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧੁਨੀ ਹਨ?

ਡਾਂਗ

ਓਹ ਨਹੀਂ.

ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧੁਨੀ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧੁਨੀ ਹਨ?

ਸਪੇਨੀ:

ਕੋਈ ਵੀਸ "ਡੀ" ਡੋਂਡੇ ਲੋ ਡਾਈਸ ਨਹੀਂ।

Porque en el inglés,

no hay una V o una B en ese caso.

Cada cambio de palabra

hace cambiar las cosas.

ਵਾਮੋਸ ਏ ਲੀਰ ਯੂਨਾ.

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

¿Cuántos son los sonidos de "ਕੁੱਤੇ"?

ਆਹ, ਓਹ...

Vamos a ir un poco rápido.

ਕੋਮੋ ਡਿਗੋ, ¿cuántos sonidos tiene "ਕੁੱਤੇ"?

ਸੀਸ.

ਨੰ.

ਵਾਮੋਸ ਏ ਪਾਸਰ

por algunos pronunciaciones.

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

¿Cuántos sonidos hay en "ਕੁੱਤੇ"?

ਕੁਆਟਰੋ।

Tienen cuatro sonidos:

Da, do, go, and, si, y.

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

¿Cuántos sonidos hay en la palabra "ਸ਼ੇਰ"?

Cinco.

ਸੋਨ ਸਿਨਕੋ ਸੋਨੀਡੋਸ.

Seis sonidos:

da, do, go, and, si, y.

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

¿Cuántos sonidos hay en la palabra "ਸਾਈਕਲ"?

Quince.

ਸੀਸ ਸੋਨੀਡੋਸ.

ਕੁਆਟਰੋ ਸੋਨੀਡੋਸ,

ਕਰੋ, ਜਾਓ, ਅਤੇ, y,

y, y, y।

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

¿Cuántos sonidos hay en la palabra "ਡਰ"?

ਵੇਨਟੀਉਨਾ.

Siete sonidos.

Tienen Siete sonidos.

Este uno: da, do, and, ei, y.

- ਡੀ-ਓ-ਜੀ-ਐਸ

La gente dicen siempre,

"¡Quiero esos sonidos en mi vida!"

ਪੁੱਤਰ una cantidad extraña

porque, por un lado, son, como,

los sons, los sonidos más importantes

en la oralidad.

Hay un hecho realmente curioso.

Cada uno de los sonidos en la oralidad

ha evolucionado para

ser la respuesta directa

a una cantidad muy importante de palabras.

Por ejemplo, las personas que van

y tienen una entrevista

ਨੋ ਪੁਡੇਨ, ਨੀ ਡੇਬੇਰੀਅਨ ਹੈਸਰ,

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:

- [ਵੋਇਸਓਵਰ] ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇ ਹਨ

ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ,

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

- ਸਾਈਕਲ.

- ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ,

ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਡਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਛੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ,

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

- ਡਰ.

- ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ,

ਡਰ ਨਾ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਤਾ,

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?

- ਕੁੱਤੇ.

- ਸਹੀ।

- [ਵੋਇਸਓਵਰ] ਸਾਈਕਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

14 ਹੈ,

ਡਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਧੁਨੀਆਂ

35 ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੁੱਤਾ

14 ਹੈ।

ਕਿਉਂ?

- [ਵੋਇਸਓਵਰ] ਖੈਰ,

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ,

ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ.

ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ.

ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼

ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ

ਇੱਕ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੰਬਰ ਲਈ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਫ੍ਰੈਂਚ:

- [ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ] Si vous avez ਛੇ ਪੁੱਤਰ

ਡਾਂਸ ਲੇ ਮੋਟ ਸਾਈਕਲ,

qu'est-ce que vous dites?

- ਸਾਈਕਲ.

- ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ,

ਸਾਈਕਲ ਪਾਸ.

Si vous avez ਛੇ ਪੁੱਤਰ dans le mot peur,

qu'est-ce que vous dites?

- La peur.

- ਸਹੀ।

- [ਵੋਇਕਸ ਆਫ] ਆਨ ਡਿਟ ਸਿਕਸ ਸੋਨਜ਼ ਡਾਂਸ ਲੇ ਮੋਟ,

la peur.

ਪੋਰਕੋਈ?

- [ਵੋਇਸ ਬੰਦ] ਪਾਰਸ ਕੁਇਲ ਵਾਈ ਏ

un truc drôle, et qu'il est ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ,

ਸੁਰ ਲਾ ਲੈਂਗੂ ਏ ਪੈਰੋਲ।

La langue à parole est la langue

où nous répétons

ces ਚੁਣਦਾ ਹੈ qui sont très importantes.

ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ des raisons mecaniques,

nous utilisons les sons de la langue

qui sont les plus

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ,

si vous avez ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਂਸ ਲੇ ਮੋਟ,

ਲੈ ਮੋਟ ਸਾਈਕਲ,

combien il y a de sons?

14.

ਐਨਸੁਇਟ ਲੇ ਮੋਟ ਲਾ ਪਿਊਰ,

qui a plus de sons?

- 18.

- [ਏਲੋਡੀ] ਡਿਕਸ-ਹੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ।

Pourquoi les dix-huit?

- Parce qu'il y a 19 ਪੁੱਤਰ।

- ਗੈਰ, dix-huit.

ਇਤਾਲਵੀ:

E un'altra possibilità è: "ਪੌਰਾ".

Cos'è la paura?

- ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

- ਠੀਕ ਹੈ, questa è la vostra risposta,

ਗੈਰ ਸਾਈਕਲ.

ਸੇ ਅਵੇਤੇ ਸੇਈ ਫਿਗਲੀ ਨੇਲਾ ਪਰੋਲਾ ਪੌਰਾ,

cosa ne dite?

- ਲਾ ਪੌਰਾ।

- ਐਸਾਟੋ.

- [ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ] ਡਿਕਿਆਮੋ ਸੇਈ ਸੋਨੀ

ਨੇਲਾ ਪਰੋਲਾ ਪੌਰਾ।

ਪਰਚੇ?

- [ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ] Perché c'è una cosa

sottile in tutti questi soni.

ਚੇ ਕੋਸਾ?

- [ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ] Si chiama "p"

e si chiama "h" .

- Sì, è perché sono soni,

non perché ci sono sei, non però.

- [ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ] ਜਿਉਸਟੋ,

vi ricordate, "p" e "h"

ਸੋਨੋ ਦੇਇ ਸੁਨੀ,

ਪੈਨਸੇਟ ਅਲ ਟਿਪੋ ਦੀ ਸੁਨੋ ਚੇ ਸੋਨੋ,

"p" è un piccolo sono,

"h" è un piccolo sono.

Sono le prime due lettere del carattere "ph"।

ਈ ਪੋਈ...

- [ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ] E poi, l'altra cosa,

solo perché ci sono sei, è paura.

- ਠੀਕ ਹੈ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos