ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ


ਕੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ (ਟੈਚੀਕਾਰਡਿਆ) ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਸ.ਡੀ.

"ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟਨੀਪ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। "fnting" ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ (ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੋਅ) ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ (ਇਲਾਜ) ਕਰੇਗਾ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਸ.ਡੀ. ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖੁਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਮੈਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ 1/4 grn ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਫੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਸ.ਡੀ.

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ l. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ)।

ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ l. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ)।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ)।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Новые куклы ЭНЧАНТИМАЛС. Игровой набор 2021 - Хижина Бри кроли. Маленькие куклы Энчантималс. (ਜਨਵਰੀ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos