ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡੌਗ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਅਖਰੋਟ ਕ੍ਰੀਕ


ਡੌਗ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਅਖਰੋਟ ਕ੍ਰੀਕ

ਡੌਗ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਅਖਰੋਟ ਕ੍ਰੀਕ

ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿੰਗਵਾਦ, ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਡੌਗ ​​ਡੇਅ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦ ਮੋਥ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਡੇਡ ਅਤੇ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਅਨਡੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਐਡਵਰਡ ਪੀ. ਜੇਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਏ ​​ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਥੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਡੇਡ ਅਤੇ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਅਨਡੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ ਵੋਜ਼ ਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ The Moth's Book of the Dead out ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਬੈਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਅਨਡੇਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਡਕਵਰ ਵਰਜਨ avlable ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਈ-ਬੁੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਕਵਰ ਸੰਸਕਰਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

The Moth's Book of the Dead, ਲੜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਸੰਸਕਰਣ, The Moth's Book of the Dead ਅਤੇ The Moth's Book of the Dead ਦਾ ਹਾਰਡਬੈਕ ਸੰਸਕਰਣ, ਇਹ ਸਭ Amazon 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। The Moth's Handbook of the Undead ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਰਡਕਵਰ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਐਬਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਵੇਬਲ ਦਾ ਈ-ਬੁੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਰਨਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਬਲ ਅਤੇ BN.com 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਨਸ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਡੈੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Dog Day Afternoon ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਡੌਗ ਡੇਅ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਇਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਮੂਲ ਸਕਰੀਨਪਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੌਬਰਟ ਮੈਕਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲਨ ਪਾਰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨਪਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ।

ਬੌਬ ਫੋਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਵਾਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੌਗ ਡੇਅ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੌਗ ਡੇਅ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਡੇਅ ਦੁਪਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਇਹ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ The Moth's Book of the Dead ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਮੋਥਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਡੈੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ The Moth's Book of the Dead ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ।

ਕਿਤਾਬ ਹੈ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos