ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ: ਲਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ


ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਲਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਉਸ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ: ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ. ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰਾ ਹੈ!

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਲਾਲ ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ! ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਕੁੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ!

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ: ਲਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ: ਗਰ ਸਹਬ ਤ ਇਹ ਉਪਦਸ਼ ਬਹਤ ਪਆਰ Latest Shabad Kirtan 2019 Latest Shabad Gurbani 2019 (ਮਈ 2020).