ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ.

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ.

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ.

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਟੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?

ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਥੁੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਥੁੱਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਰਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਕੈਟ ਟ੍ਰੀ" ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਮਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos