ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ.

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗ.

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ.

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ.

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਪੌਂਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 20-40 ਪੌਂਡ ਕਹਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 5-10 ਪੌਂਡ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 10-15 ਪੌਂਡ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 15 ਪੌਂਡ ਕਹਾਂਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 5 ਪੌਂਡ ਕਹਾਂਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ 5 ਪੌਂਡ ਕਹਾਂਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 10 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20-40 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5-10 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 3-5 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 6-15 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 3 ਤੋਂ 5 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 20 ਪੌਂਡ ਕਹਾਂਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 20 ਪੌਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 8 ਤੋਂ 10 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20-25 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 3 ਤੋਂ 6 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 8 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 7 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 7 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 7 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 7 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 8 ਤੋਂ 10 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 8 ਤੋਂ 10 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਤੋਂ 7 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 20 ਪੌਂਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 5 ਅਤੇ 7 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਵਖ ਸਸਰ ਦ ਸਭ ਤ ਮਹਗ ਤ ਅਜਬ ਕਤ ਤਸ ਵਖ ਕ ਹਜ ਗਏ ਹਰਨ (ਮਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Jed

  This message, amazing))), I like it :)

 2. Elia

  ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਬੰਧ ਹੈ ...

 3. Gardalkis

  ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਾਏ

 4. Dourisar

  Bravo, that the necessary phrase ..., the brilliant idea

 5. Gairbith

  I congratulate, what necessary words ...ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos