ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ

ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਸੈੱਟ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 2000 Chevy K5 ਬਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਵਾਡ 1 1/2" ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ TSP ਵਾਲਾ 2.5 L ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 1/2" ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇੰਜਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ 2002 K5 ਬਲੇਜ਼ਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਕਵਾਡ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 1/2" ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ 1 1/2" TSP's 'ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਮੈਨੀਫੋਲਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਸੀਲ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੈਸਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਰੇ K5 ਲਈ ਗੈਸਕੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਕੇਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 4" ਵਿਆਸ x.500" ਮੋਟਾ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਜਣ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2 1/2" ਜਾਂ 3 1/2" ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਰੇ K5 ਲਈ ਗੈਸਕੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਕੇਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 4" ਵਿਆਸ x.500" ਮੋਟਾ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਜਣ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ, ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਗੈਸਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 2 1/2" ਜਾਂ 3 1/2" ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2 1/2" X 1/2" ਜਾਂ 3 1/2" x 1/2" ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 2 1/2" x 3/8" ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਕੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਕੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਧੰਨਵਾਦ

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 1/2" ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 1/2" x 1/2" ਅਤੇ ਇੱਕ 4" x.500 ਹੈ। ਮੈਂ 3 1/2" ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਈ ਅਤੇ 2 1/2" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ 3 1/2" ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਕੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੈਸਕੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਧੰਨਵਾਦ

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 1/2" ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 1/2" x 1/2" ਅਤੇ ਇੱਕ 4" x.500 ਹੈ। ਮੈਂ 3 1/2" ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਈ ਅਤੇ 2 1/2" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ 3 1/2" ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਕਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos