ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਮੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ.

ਸਵਾਲ: ਹੈਲੋ,

ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਸਡੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?

ਦਿਲੋਂ,

ਮੇਲਿਸਾ

A: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ! ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਹ sd, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕੇ?

ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਫਲਰਟ" ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ.

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ!)

- ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਹਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ।)

- ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਬਣੋ। ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" ਅਤੇ/ਜਾਂ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ?"

ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਠੰਡ ਰੱਖ. ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ।

ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵੇਗੀ.

ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨੋਟ: ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਕਹੋ "ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ?" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਨਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ld ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?

6. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ," ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।

8. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੇ। ਫਿਰ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਣਾਓ.

9. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ।

10. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos