ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਧਾ

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਧਾ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਧਾ.

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ।

ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 'ਜੋਕਰ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਬਿਟ' ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਮੈਕਸ' ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੂਲ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਿਜ਼ਮੋ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੈਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗਿਜ਼ਮੋ' ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਡੀਜ਼ਲ' ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੈਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜੇਸਟਰ' ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੈਸਪਰ' ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 'ਫਰਗੀ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਿਜ਼ਮੋ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 'ਜੇਸਟਰ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਪਾਰਕੀ' ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਟੋਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਗਿਜ਼ਮੋ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਚਿੱਲੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੈਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲੱਕੀ' ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗਿਜ਼ਮੋ' ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੈਸਪਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ 'Blondie' ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਟੋਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਟੋਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੈਸਪਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਲਾਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਨਿਪਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਨਿਪਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੈਸਪਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਲਾਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਟੋਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੈਸਪਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਓਲੀਵੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਲਾਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਟੋਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਓਲੀਵੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਟਿੰਕੀ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਰੈਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਓਲੀਵੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬਲਾਂਡੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਟਿੰਕੀ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਓਲੀਵੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਟਿੰਕੀ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਬੌਬੀ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਓਲੀਵੀਆ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਮੱਟ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਮੱਟ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਇਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜੇਸਟਰ' ਰੱਖਿਆ।

ਮੇਰੀ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Dừng chuyển động Thử nghiệm ASMR Cá Chép, Lươn Vàng Hố Ngầm lớn Nấu Ăn Nguyên Thủy Cuckoo (ਜੂਨ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

  1. Fogartaigh

    ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ. ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

  2. Banain

    Let her say it - the wrong way.ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos