ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੰਧ ਮਾਊਟ ਬਿੱਲੀ scratcher

ਕੰਧ ਮਾਊਟ ਬਿੱਲੀ scratcher


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੰਧ ਮਾਊਟ ਬਿੱਲੀ scratcher, ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਹਿਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਟਰੇ ਨਾਲ।

ਬਿੱਲੀ ਸਕ੍ਰੈਚਰ, ਕੰਧ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟਰੇ ਨਾਲ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

18 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

18 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸਾਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚਿੱਤਰ

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਟ ਸਕ੍ਰੈਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਟ ਸਕ੍ਰੈਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹਨ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਨਿਪ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਚਿੱਤਰ

18 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

18 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

18 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਚਿੱਤਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

18 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਚਿੱਤਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਰਕਣ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Vukazahn

  ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

 2. Norris

  Please, keep to the point.

 3. Wynchell

  ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

 4. Kuruk

  ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ .. = \ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos