ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ


ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੈਗ ਛੱਡਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਚੈਰੀ ਬੰਬ", "ਫਰੋਗ ਸਾਸ" ਅਤੇ "ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਤਰਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ ਗੰਧਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ।

ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਰਵਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਬਾਲਗ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਲ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਸਿੱਧੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ, ਅੱਖਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੱਫੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੈਗ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਬੈਟ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਈ ਬੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਡੱਡੂ ਦੀ ਚਟਣੀ" ਅਤੇ "ਫਲਾਈ ਸਟਿੰਕ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਬੇਟ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਫਲਾਈ ਦਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ-ਬੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਦਾਣਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਉਤਪਾਦ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣਗੇ।

ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਧਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

ਰਸਾਇਣਕ ਆਧਾਰਿਤ ਫਲਾਈ ਦਾਣਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਬੈਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਊਪਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਊਪਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਪਿਊਪਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੱਖੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਰਸਾਇਣ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਅਧਾਰਤ ਫਲਾਈ ਬੇਟ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਦਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਪਿਊਪਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਅਧਾਰਤ ਫਲਾਈ ਬੇਟ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਮੱਖੀ ਦਾਣਾ ਉਤਪਾਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਬੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲਾਈ ਬੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਫਲਾਈ ਬੈਟ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos