ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ.

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ।

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ...

ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?

A:

ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਉਹ 'ਹਾਇ' ਵਾਕਾਂਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਜਾਂ:

ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?"

A:

ਮੈਂ ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ" ਸਹੀ ਹੈ।

"ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ" ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।

A:

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਜਾਂ

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ:

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ:

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਜਾਂ

ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?"

ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੋ ਰੂਪ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਠੀਕ ਹਨ.

A:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵਾਕੰਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ'। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਕੁਚਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ possessive ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 'your' ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੁਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ apostrophe ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ' 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ' ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਾਕੰਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਜਾਂ

ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?"

ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

A:

ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?"

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?"

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ'। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ apostrophe-s ਪਲੱਸ 'to your' ਅਤੇ 'dogs' ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 'ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ' ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਉਸ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਸ ਦਾ'।

ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ

ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਹਾਇ' ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?"

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 'he', ਜਿਸਨੂੰ 'he's', 'his', 'his-s', ਜਾਂ 'his-z' ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

apostrophe-s ਇੱਕ possessive 's' ਹੈ ਨਾ ਕਿ apostrophe-z ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'his-z'।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੂਪ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ possessive ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਾਕ 'ਹਾਇ' ਵਾਕ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ' ਨਹੀਂ' ਵਾਕੰਸ਼ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hi") ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 'hi' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'z' ਗੁੰਮ ਹੈ। 'Hi' ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ:

ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ-ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ possessive noun ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ s ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਡਰਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ, ਇਹ, ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ apostrophe-s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ apostrophe-s ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'my', 'his', 'hers', ਆਦਿ ਵਿੱਚ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਬਦ ਨ ਜਨਨ ਹਵ ਬਦ ਦ ਇਸਕ ਵ ਰਟ ਦਣ ਲਗ ਜਦ ਏ ਇਜਤ ਵਲ,ਹਸਕ ਕਤ ਦ ਮਲਕ ਤ ਸਣ ਤਜਰਬ (ਜੂਨ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos