ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਈਟੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ.

ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ gingivitis ਹੈ, ਮਸੂੜੇ ਜਾਂ ਮਿੰਗੀਵਾ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ (Feline Herpesvirus I, II, ਅਤੇ 3, ਅਤੇ feline calicivirus), ਬੈਕਟੀਰੀਆ (*Pasteurella* spp, *Streptococcus* spp, ਅਤੇ *Actinomyces* spp), ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ (*Candida* spp) ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ gingivitis ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ gingivitis ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਿੰਗੀਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੰਕਰਮਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਲਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਪੇਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ, ਇਮਯੂਨੋਸਪਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਾਂ ਪਾਚਕ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਪਰਐਡਰੇਨੋਕਾਰਟੀਸਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੰਗੀਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ gingivitis ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਾਈਟਸ, ਗਿੰਗੀਵੋਸਟੋਮੇਟਾਇਟਿਸ, ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿੰਗੀਵੋਸਟੋਮੇਟਾਇਟਿਸ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਿੰਗੀਵਾ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੰਗੀਵਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਾਇਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡੋਂਟਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਪੀਸਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਿੰਗੀਵੋਸਟੋਮੇਟਾਇਟਿਸ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੇਕ-ਸਬੰਧਤ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਨ ਗਿੰਗੀਵੋਸਟੋਮੇਟਾਇਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ *ਪੋਰਫਾਈਰੋਮੋਨਸ* ਐੱਸਪੀਪੀ, *ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸ* ਐੱਸਪੀਪੀ, *ਪੈਪਟੋਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ* ਐੱਸਪੀਪੀ, ਅਤੇ *ਯੂਬੈਕਟੀਰੀਅਮ* ਐੱਸਪੀਪੀ। ਬਿੱਲੀ ਗਿੰਗੀਵੋਸਟੋਮੇਟਾਇਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਟਾਰਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੋਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਰਲ ਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। gingivitis ਜਾਂ gingivostomatitis ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਵੀਓਲਰ ਓਸਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ, ਪੂਰਕ ਰੋਗ।

ਪੀਰੀਓਡੌਂਟਾਇਟਿਸ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਲਵੀਓਲਰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਓਡੌਂਟਾਇਟਿਸ ਪਲੇਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਇਮਿਊਨ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[@bib1], [@bib2], [@bib3], [@bib4], [@bib5] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲਿਪੋਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਜ਼ (LPS) ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀਰੀਓਡੌਂਟਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਕਲੇਅ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਰੀਅਡੌਂਟਾਇਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਹਨ ਫਿਲਿਨ ਹਰਪੀਸਵਾਇਰਸ I, II, ਅਤੇ 3, ਫੇਲਾਈਨ ਕੈਲੀਸੀਵਾਇਰਸ, ਫਿਲਿਨ ਇਮਯੂਨੋਡਫੀਸਿਏਂਸੀ ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ। *ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਸ* spp, *Tannerella* spp, *Capnocytophaga* spp, *Eubacterium* spp, *Porphyromonas* spp, *Fusobacterium* spp, ਅਤੇ *Peptostreptococcus* spp।[@bib1], [@bib2], [@bib3] , [@bib4], [@bib5], [@bib9]

ਐਲਵੀਓਲਰ ਓਸਟਾਈਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਾਇਟਿਸ-ਸਬੰਧਤ ਓਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਪਾਇਓਜੇਨਿਕ ਫੋੜਾ-ਸਬੰਧਤ ਓਸਟਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਲਵੀਓਲਰ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗ ਹੈ। ਐਲਵੀਓਲਰ ਓਸਟੀਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਰੀਅਡੋਨਟਿਅਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲਵੀਓਲਰ ਓਸਟਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ *ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਸ* ਐਸਪੀਪੀ, *ਫਿਊਸੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ* ਐਸਪੀਪੀ, *ਪੈਪਟੋਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ* ਐਸਪੀਪੀ, ਅਤੇ *ਪਾਸਟੋਰੇਲਾ* ਐਸਪੀਪੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਸਦਮੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੀਰ, *ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਸ* ਐਸਪੀਪੀ, *ਫੂਸੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ* ਐਸਪੀਪੀ, ਅਤੇ *ਪਾਸਟੋਰੇਲਾ* ਐਸਪੀਪੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੰਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ *ਕੈਂਡੀਡਾ* spp ਵੀ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।[@bib2], [@bib3], [@bib9]

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ {#s0010}

======================

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਲਗ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਲਗਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿੰਗੀਵਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Алокаи чинси ва бемории Сифилис. (ਜੂਨ 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos