ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਿੱਲੀ ਪੱਧਰ 1 ਸਮੀਖਿਅਕ ਪੀਡੀਐਫ

ਬਿੱਲੀ ਪੱਧਰ 1 ਸਮੀਖਿਅਕ ਪੀਡੀਐਫ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਬਿੱਲੀ ਪੱਧਰ 1 ਸਮੀਖਿਅਕ ਪੀਡੀਐਫ

ਬਿੱਲੀ ਪੱਧਰ 1 ਸਮੀਖਿਅਕ ਪੀਡੀਐਫ

ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਭਾਗ 1

ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕਥਨ 3 ਹੈ।

1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 'ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ?

2. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ, A ਅਤੇ B, ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ A ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ B ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ A ਤੋਂ ਵੱਧ pd ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ:

a ਸਥਿਤੀ B ਘੱਟ ਮੰਗ ਹੈ

ਬੀ. ਸਥਿਤੀ B ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

c. ਸਥਿਤੀ B ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

d. ਸਥਿਤੀ B ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ, A ਅਤੇ B, ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਿਤੀ A ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ B ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ A ਤੋਂ ਘੱਟ pd ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ:

a ਸਥਿਤੀ B ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ

ਬੀ. ਸਥਿਤੀ B ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

c. ਸਥਿਤੀ B ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

d. ਸਥਿਤੀ B ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਭਾਗ 2

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਥਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਥਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ:

1. ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ PSEP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

a PSEP ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਬੀ. ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

c. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ

d. ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

2. ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਉੱਚ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

a ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਡੀ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੀ. ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ PSEP ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

c. ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

d. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3. ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ:

a ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ।

ਬੀ. ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ

c. ਸਾਡੇ ਆਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ।

d. PSEP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ

4. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ:

a PSEP ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।

ਬੀ. ਇਸ ਦਾ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

c. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

d. ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

E. ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

a ਨੰ

ਬੀ. ਹਾਂ

F. ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSEP ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

a ਨੰ

ਬੀ. ਹਾਂ

G. ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

a ਨੰ

ਬੀ. ਹਾਂ

H. ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੀ ਵਿਕਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

a ਨੰ

ਬੀ. ਹਾਂ

I. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

a ਨੰ

ਬੀ. ਹਾਂ

7. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ PSEP ਹੈ:

a ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ PSEP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੀ. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

c. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

d. ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

E. PSEP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ?

a ਡੀ

ਬੀ. ਏ

c. ਈ

d. ਬੀ

8. ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ?

a ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

c. ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ।

d. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

E. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

9. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ:

a ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬੀ. ਸਿਰਫ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

c. ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

d. ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

10. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ PSEP ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

11. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

a ਇੱਕ ਵਾਧੂ PSEP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬੀ. ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ PSEP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

c. ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

d. ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ PSEP ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

(ਏ) ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

(ਬੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ

(C) ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ

(ਡੀ) ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ

(ਈ) ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ

13. ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

(ਏ) ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ

(ਬੀ) ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ

(C) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

(ਡੀ) ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ

(ਈ) ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ

14. ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

(ਏ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ

(ਬੀ) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos