ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ." "ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਹ?" "ਓਹ, ਆਦਮੀ।" "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ।" "ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਾਰ" "ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਵਟਿੰਗ।" "ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ।" "ਹੇ, ਬੇਬੀ!" "ਹੇ, ਬੇਬੀ!" "ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?" "ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ 4:30।" "ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਓਹ, ਇਹ 4:30 ਹੋ ਗਏ ਹਨ!" "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ।" "ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?" "ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।" "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ?" "ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ?" "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ," "ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" "ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ" ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਵੇਖੋ?" "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ" "ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ" "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ" "ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ." "ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ." "ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ" "ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ" "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" "ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਐਗਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ," "ਪਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।" "ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ," "ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ" "ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ," "ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ" "ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ' ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ।" "ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।" "ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਣਾਓ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅਤੇ... " "ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਮ" "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।" "ਜੋ ਵੀ ਹੈ।" "ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।" "ਬਾਈ." "ਹੇ।" "ਹੇ।" "ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ?" "ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?" "ਅੱਛਾ।" "ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?" "ਕੁਝ ਨਹੀਂ।" "ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਵਾਂਗਾ।" ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" "ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।" "ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ," "ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੈ" "ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ sd ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ" "sd ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ।” “ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।” “ਇਹ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ।" "ਫਿਲਮ ਸਮੱਗਰੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ" "ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ" "ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।" "ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" "ਪਰ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ" "ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਦਿਨ।" "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ" ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?" "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।" "ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ, ਕੁਝ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ," "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ" "ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ , " "ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ," "ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।" "ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋ," "ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋ।" “ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ।" "ਇਹ ਬੱਸ ਹੈ..." "ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ" "ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ, ਫਿਲਮ" "ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ" "ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ." "ਮੈਂ ਬੱਸ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," "ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ," "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ..." "ਜਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ..." "ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ," "ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਹੈ..." "ਇਹ, ਜਿਵੇਂ, ਅਸਲ ਹੈ," "ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ." "ਮੈਂ ਬੱਸ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." "ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ." "ਠੀਕ ਹੈ ." "ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," "ਜਿਵੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ." ਬੱਸ ਹਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," "ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ," "ਜਿਵੇਂ, "ਕਿੱਥੇ ਹੈ" "ਉਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ?" ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?" "ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ, "ਓਹ, ਕੀ?" "ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" "ਜਿਵੇਂ, "ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" "ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ 'ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ" "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।" "ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ," "ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼, ਜਿਵੇਂ, "Glee,"" "ਜਿਵੇਂ, ਚਾਰ ਐਪੀਸੋਡਸ" 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ," "ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ" "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨ।" "ਇਹ ਸੀ..." "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਸੀ, " "ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਤ ਸੀ," "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ," "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ।" "ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਲਈ," "ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ," "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਟਾਈਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ," "ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਟਿਆਨਾ," " ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ" "ਕਈ ਵਾਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ?" "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ," "ਅਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, "ਕੂਲ" "" "ਫਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ," "ਅਤੇ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।" "ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ!" "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ," "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।" "ਜਿਵੇਂ, ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ," "ਪਰ, ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ" "ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।" "ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ," "ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਬ ਹੋਣਾ ਸੀ।" , ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ..." "ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ..." "ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, "ਓਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸੀ।" "ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ." "" "ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ." "ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ..." "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ..." "ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ।" "ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ।" "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।" "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ" "ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ "ਇੱਕ ਗਾਇਕ," ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।" "ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।" "ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ..." "ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਜੋ" "ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Interesting facts on dogs. ਜਣ ਕਤ ਸਰ ਰਤ ਕਉ ਰਦ ਨ. Facts (ਮਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Tugal

  Completely I share your opinion. In it something is also idea good, agree with you.

 2. Drud

  Bullshit

 3. Taicligh

  ਜ਼ਰੂਰ. And I ran into this.

 4. Mekus

  So happens. ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ. ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ.ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos