ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ BarkaRehoming.com ਦੁਆਰਾ?

ਬਰਕਾ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ।

ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ-ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ।

ਬਰਕਾ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਹੋਰ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਕਾ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੀਹੋਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ "ਕੱਕਰਪੂ" ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ?

ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਸਰਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਈਐਮਐਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ eml ਹੈ: [email protected]

ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ eml ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ।

ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: http://somrescue.org

ਈਐਮਐਲ: [email protected]

ਫੇਸਬੁੱਕ: https://www.facebook.com/SomervilleRescue/

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ: http://instagram.com/somervillerescue

ਟਵਿੱਟਰ: https://twitter.com/somervillerescue

Pinterest: http://pinterest.com/somervillerescue


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Амали шаҳрвандон ҳангоми пурсиш дар мақомот. (ਜੁਲਾਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Fern

  ਬੇਮੇਲ ਥੀਮ, ਮੈਂ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ :)

 2. Cole

  ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ

 3. Lele

  ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਦਾ ਵਿਚਾਰ ?? ਚੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ.

 4. Mansfield

  The good idea, it agrees with you.

 5. Smetheleah

  ਅਨੰਤ ਚਰਚਾ :)

 6. Wulfgar

  ਅਨੌਖਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ :)ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos