ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟੂਲ ਜੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ

ਸਟੂਲ ਜੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਸਟੂਲ ਜੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਰਗਾ. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਟਰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ 7 1/2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੂਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗਾ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਜੀਵੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ:

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਜੀਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।

ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜਣੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੂਰੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ:

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਲ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਜੀਵੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ:

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਜੀਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ.

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਤੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ...

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਕਤ ਦ ਮਲਕ ਪਰਤ ਵਫਦਰ ਬਹਤ ਹ ਪਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਜਨਵਰ (ਮਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Ponce

  Is compliant

 2. Demason

  confirm

 3. Bardawulf

  interestingly, but the analogue is?

 4. Wallis

  I consider, that you commit an error. ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ. Write to me in PM, we will communicate.

 5. Minris

  ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ.

 6. Cochlain

  ਬਹਾਨਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos