ਟਿੱਪਣੀ

ਚਚਕਲੇ ਡਚਸੁੰਡ ਸਖਤ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ!


“ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ!” ਡਚਸੁੰਡ ਅਲੀਸਟਾਇਰ ਬਿੱਲੀ ਮੌੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ!", ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ proੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਹੀਂ" ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਲਈ "ਨਹੀਂ".

ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ. ਕ੍ਰਿਸਟਡ ਡਚਸੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ ਇਕ ਸਰਬੋਤਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਂਝੇ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਡ ਸਿਰਫ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਕੁੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ: ਪਠਨਕਟ ਹਮਲ ਦ ਸ਼ਹਦ ਲਈ ਆਜ਼ਦ ਦ ਨਹ ਕਈ ਮਤਲਬ (ਸਤੰਬਰ 2020).