ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰਟਗਾਰਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਮਲ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ sd ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਕਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਕਲ ਰਾਊਂਡਵਰਮ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੇਕਲ ਐਗਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟਵਰਮ ਟੈਸਟ (ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੌੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਲਦਾਰ ਕੰਕਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ)।

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ.

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ.

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰਟਗਾਰਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਮਲ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ sd ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਕਲ ਰਾਉਂਡਵਰਮ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੇਕਲ ਐਗਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟਵਰਮ ਟੈਸਟ (ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੌੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸ ਆਇਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ: ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਲਦਾਰ ਕੰਕਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ).

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ (ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ) ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ।

ਇਸ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ.

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲ ਦੇ ਕੰਕਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ (ਆਈਵਰਮੇਕਟਿਨ) ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ।

ਇਸ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ.

ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos