ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੁਆਚਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ

ਗੁਆਚਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਗੁਆਚਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ ਫਲੋਰੀਡਾ

ਕੁੱਤਾ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਬੀਚ ਫਲੋਰੀਡਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ। ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਰ, ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਧੀਆ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ.

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਣ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਵਿਅਸਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸੈਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਘਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਕੁੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। . ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Gomuro

  ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

 2. Alchfrith

  As the specialist, I can render the help.

 3. Hulbard

  ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ.

 4. Peleus

  ਓਹੋ! ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

 5. Isidoro

  ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਲਾਭ ਨਾਲ)

 6. Acestes

  ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ

 7. Berrin

  ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 8. Redman

  ਭੀ, ਬੇਅੰਤਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos